Publikumsportalen er midlertid stengt pga oppgradering, i perioden
18. - 27. januar 2018.
Det er heller ikke mulig å gjøre endringer på plasseringer i publikumsportalen i denne perioden. Ta direkte kontakt med enheten eller kommunen, dersom du har spørsmål ifm dette.